Ρήτρα αποκλεισμού ευθύνης

Περί ευθύνης περιεχομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου περί Τηλεμέσων (TMG) ευθυνόμαστε ως φορέας παροχής υπηρεσιών για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών κατ' εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του Νόμου περί Τηλεμέσων (TMG), δεν δεσμευόμαστε, ως φορέας παροχής υπηρεσιών, να παρακολουθούμε τη διαβίβαση ή αποθήκευση ξένων πληροφοριών ή για τη διερεύνηση των συνθηκών που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι δεσμεύσεις για αφαίρεση ή αποκλεισμό της χρήσης των πληροφοριών στο πλαίσιο των γενικών νόμων παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, μια σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από την ημερομηνία της γνωστοποίησης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Με την κοινοποίηση των αντίστοιχων παραβάσεων, θα αφαιρεθούν αμέσως τα περιεχόμενα αυτά.

Περί ευθύνης συνδέσμων
Η σελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων φέρουν οι εκάστοτε πάροχοι ή φορείς των ιστοσελίδων. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές νομικές παραβάσεις. Δεν έγιναν αντιληπτά παράνομα περιεχόμενα κατά τη χρονική στιγμή της σύνδεσης. Ένας μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς εξακριβωμένες αποδείξεις μιας νομικής παράβασης. Με την κοινοποίηση των παραβάσεων αυτών, θα αφαιρεθούν αμέσως οι σχετικοί σύνδεσμοι.

Περί πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα περιεχόμενα και τα έργα των σελίδων αυτών που δημιουργούνται από τον χειριστή της ιστοσελίδας, υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους αξιοποίησης εκτός των ορίων της πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις αρχείων και η αντιγραφή αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Σε περίπτωση που τα περιεχόμενα της σελίδας αυτής δεν έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή της σελίδας, ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε αντιγραφή περιεχομένων τρίτων, επισημαίνεται ως τέτοια. Εάν εξακολουθείτε, παρ' όλα αυτά, να παρατηρείτε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ζητάμε να προβείτε στην αντίστοιχη επισήμανση. Με την κοινοποίηση των παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιου είδους περιεχόμενα.

Στοιχεία ιστότοπου

inpecus Consulting e.K.
Ιδρυτής: Μαρίνα Ροδίτη

Heidstrasse 17
46149 Oberhausen
Γερμανία

Τηλ.: +49 208 - 94 104 633
Φαξ:+49 208 - 94 104 634

e-mail: info@inpecus.de

Δικαστήριο τήρησης μητρώου: Πρωτοδικείο Duisburg
Αριθμός εμπορικού μητρώου:
HRA 11614

Α.Φ.Μ.: DE815513075